Kinderfysiotherapeuten

Gedurende de eerste vijf zwemlessen van uw kind bij een 13-weken, 26-weken- of vakantiecursus, zullen wij kijken of er signalen zijn waardoor uw kind moeite zou kunnen hebben met de zwemlessen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind op motorisch vlak moeite heeft met het leren van de zwemslagen. Mocht na de testperiode blijken dat hier bij uw kind sprake van is, dan zullen wij contact met u opnemen. Uw kind kan natuurlijk wel deelnemen aan de zwemcursus maar komt in het geval van de 13-weken-, 26-weken- of vakantiecursus niet in aanmerking voor de diplomagarantie.

Wij werken samen met kinderfysiotherapeuten om u en uw kind te ondersteunen bij mogelijk verminderde motorische mogelijkheden. Wij zullen u hier indien nodig nader over informeren. Bij de informatie over de verschillende locaties treft u per locatie de kinderfysiotherapeut die bij die locatie is aangesloten.