SLZ Academy

De Sneller Leren Zwemmen Academy vormt een geïntegreerd onderdeel binnen onze zwemschool. Wij werken met (aankomend) professionals die via de SLZ Academy, naast hun kwalificatie als zwemonderwijzer, vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering krijgen aangeboden. Hiermee worden de beroepscompetenties van de zwemonderwijzer uitgebreid.

HET KIND CENTRAAL

De zwemschool onderscheid zich van andere organisaties door de mogelijkheid om de zwemcursus, naast de reguliere vorm, versneld aan te bieden zonder dat dit ten koste gaat van de (on)mogelijkheden van het kind. Op een speelse en voor het kind plezierige wijze worden zwemvaardigheden aangeleerd zonder daarbij de eigenheid van het kind uit het oog te verliezen.
Deze vorm van zwemlessen vragen om een aanvullende deskundige begeleiding waarbij er een bovengemiddeld inzicht en kennis moet zijn met betrekking tot de ontwikkeling van het kind, het pedagogisch handelen en eventuele fysieke of mentale beperkingen.

Cursussen en trainingen op dit vlak zijn onder andere:

►Pedagogisch handelen►Kinderen met een beperking
►Observeren►Oudercontacten
►Individu en groep in balans►Zwemschoolspecifieke cursussen
►Communicatie►Zweminstructeur SLZ

VEILIGHEID

Veiligheid vormt een tweede maar even zo belangrijke poot binnen de Zwemschool. Medewerkers krijgen vanuit de organisatie SPORTIV Integrale Veiligheid modules aangeboden op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord.

Cursussen en trainingen op dit vlak zijn onder andere:

►Zwembadtechniek►Veiligheid in Beeld
►Toezichthouden►VOL-VCA
►Reddend Zwemmen + jaarlijkse herhalingen►Agressiebeheersing
►(Kinder)EHBO/BHV + herhalingen►Zwemwaterwet

Bovengenoemde trainingen en cursussen kunnen ook aan derden, zowel individueel als organisatiebreed, worden aangeboden. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met
info@sportiv.nu of info@snellerlerenzwemmen.nl

OPLEIDING ZWEMONDERWIJZER

Zoals eerder omschreven zijn de bovengenoemde trainingen en cursussen aanvullend en verdiepend op de opleiding zwemonderwijzer. Sneller Leren Zwemmen verzorgt deze opleiding ook. De opleiding wordt afgesloten met een Europees diploma Zwemonderwijzer volgens de NLQF/EQF kwalificatie niveau 3.

Medio mei 2021 starten we weer een nieuwe opleiding