Zwemlessen voor organisaties

Bij Sneller Leren Zwemmen bestaat de mogelijkheid om als organisatie met een groep kinderen te komen zwemmen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan organisaties voor buitenschoolse opvang (BSO). Voor ouders kan het verzorgen van de zwemlessen in BSO tijd een toegevoegde waarde zijn.
Maar ook groepen uit de dagopvang zijn welkom bij Sneller Leren Zwemmen. Instellingen voor pleegzorg, Boddaertcentra, zorginstellingen of eigenlijk allen die werken met groepen kinderen. Wij werken volgens het vier-ogen principe en al onze (aankomend) zweminstructeurs zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De mogelijkheid bestaat om het zwemdiploma te behalen maar wanneer er in de groep al kinderen zijn met zwemdiploma’s zijn er nog vele andere mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld aan deze groep, zoals dat genoemd wordt, ‘natte’ gymnastiek worden gegeven. En kinderen die dit willen kunnen diverse brevetten halen. Ook voor de allerkleinsten zijn er bij ons vele mogelijkheden die gezien kunnen worden als een opstapje naar het eerste zwemdiploma.

Kinderen met een beperking zijn bij ons  meer dan welkom. Wij werken samen met onder andere kinderfysiotherapeuten, pedagogen en andere professionals zodat we elkaars expertise kunnen gebruiken om de kinderen te begeleiden tijdens de zwemlessen. Daarnaast krijgen onze eigen medewerkers  regelmatig deskundigheidsbevordering aangeboden op deze gebieden

Wanneer u zich als organisatie bij ons aanmeldt, zal er allereerst gekeken worden naar uw wensen en onze mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk om een doorgaande pedagogische lijn te creëren tijdens de zwemlessen en willen de aanpak en begeleiding van kinderen met uw organisatie afstemmen. Hierbij is het voor de zwemschool van belang dat er uitgegaan wordt van de behoeftes en de belevingswereld van het kind. Het kind staat centraal.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op