FAQ

• Is 1 ½ uur zwemles niet te lang?

Wij weten zeker van niet. Onze zwemlessen zijn zo opgebouwd dat speel- en leermomenten elkaar afwisselen. Fysiek gezien houden kinderen het makkelijk vol. Daarnaast hebben wij een aangename, afwisselende en uitdagende lesmethode wat er toe bijdraagt dat de motivatie en de concentratie hoog blijft bij de kinderen.

• Wat houdt de testperiode in?

De eerste zwemlessen van uw kind zijn een testperiode. We kijken bij de vakantiecursus en de 26-weken cursus of er signalen zijn waardoor uw kind moeite zou kunnen hebben met de zwemlessen.  Het kan zijn dat een kind op motorisch of sociaal emotioneel vlak moeite heeft met het leren van de zwemslagen. Mocht blijken dat na een testperiode van 5 lessen uw kind op dit gebied moeite heeft, dan zullen wij met u contact opnemen. Uw kind blijft welkom en kan wel deelnemen aan de zwemcursus maar komt dan niet aanmerking voor de diplomagarantie. Dit is niet van toepassing bij de reguliere zwemles omdat kinderen in dat geval in alle rust hun diploma kunnen halen. Bij de vakantiecursus en de 26-wekencursus is het tempo aanzienlijk hoger.

• Waar wordt er diploma gezwommen?

De kinderen zwemmen hun diploma in het zwembad waar ze les krijgen. Zij hoeven hiervoor dus niet naar een andere locatie.

• Ik zie ook wel eens andere zwemdiploma’s dan jullie afgeven, wat is het verschil?

Onze zwemschool leidt op tot de diploma’s van de IFSTA. (the International Federation of Swimming Teachers Associations) welke in Nederland wordt afgegeven door de ENVOZ. Het gaat  om een internationale diplomalijn die ook in het buitenland wordt gebruikt. Kinderen krijgen bij dit diploma een paspoort waarin elk behaald diploma wordt aangetekend. Het diploma is dus ook  in andere landen erkend. Andere zwemscholen kunnen de nationale diplomalijn hanteren van de KNZB.  De eisen van onze internationale diplomalijn zijn vergelijkbaar met de nationale diplomalijn.  De diploma’s zijn gelijkwaardig aan elkaar. Een verschil is bijvoorbeeld met de nationale diplomalijn is dat de afmeting van een zwembad bij het diplomazwemmen altijd 25 meter moet zijn. Bij de internationale diplomalijn hoeft dit niet maar de kinderen zwemmen toch dezelfde afstand om het diploma te kunnen behalen. De kinderen kunnen daarom bij ons altijd in hetzelfde bad afzwemmen dan waar ze altijd les hebben gehad.

• Moet ik het lesgeld direct betalen bij aanmelding?

Bij aanmelding van uw kind, ontvangt u een machtigingsformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons terug.  Als uw kind de uitnodiging ontvangt voor de eerste zwemles dan gaan wij het lesgeld incasseren. Dit is 4 weken voor de start van de zwemles. U hoeft dus geen aanbetaling te doen.

• Mag ik kijken tijdens de zwemles?

Wij hechten er veel waarde aan de ouders zoveel mogelijk te informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool en de zwemontwikkeling van hun kind. Toch hebben wij ervoor gekozen om de zwemlessen zonder bijzijn van ouders te geven. Bij aanwezigheid van ouders, zijn de kinderen sneller afgeleid wat ten koste gaat van de leerprestaties van uw kind. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor de kinderen erg leuk is om de geleerde zwemslagen te laten zien aan papa of mama. Ook u als ouder wil vast wel zien hoe ver u kind inmiddels gevorderd is met de zwemlessen. Om die reden hebben wij een vastgestelde kijkles voor ouders. U mag dan op deze datum het laatste kwartier van de zwemles komen kijken naar uw kind. Bij de locatiegegevens op deze site kunt u terugvinden wanneer deze kijklessen gegeven worden.

• Mag mijn kind starten met 4 jaar?

Als u kiest voor reguliere lessen dan kan dat. Daar starten we vanaf 4 jaar. Echter voor de 26-weken- en vakantiecursussen hanteren we een startleeftijd van 5 jaar. Wilt u toch eerder starten dan kan dat maar dan vervalt de diplomagarantie na 26 weken. Heeft uw kind dan nog geen diploma behaald dan moet u per maand bijbetalen. (zie onze algemene voorwaarden).

• Kan mijn kind een gemiste zwemles inhalen?

Wanneer u uw kind wilt afmelden voor een reguliere zwemles, dan is elke eerste les per maand die verzuimd wordt voor eigen rekening.  Mocht uw kind meerdere lessen achter elkaar missen, waarbij sprake is van overmacht, dan kan in overleg met de instructeur een les worden ingehaald. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Voor de 26-wekencursus geldt ook dat wanneer uw kind meerdere lessen achter elkaar mist, waarbij er sprake is van overmacht, in overleg met de instructeur kan worden bekeken of een les kan worden ingehaald. Extra aandachtspunt hierbij is dat wanneer uw kind meer dan vier lessen mist, de diplomagarantie conform de 26-wekencursus komt te vervallen. Zie hiervoor ook onze algemene voorwaarden.