Mijn kind is ziek

Mijn kind is ziek en zit op zwemles. Wat nu? Op deze pagina willen wij u informeren over onze regels bij kinderziektes tijdens de zwemles. Deze regels kunnen anders zijn dan u bijvoorbeeld gewend bent van school, het kinderdagverblijf of de BSO. Wij handelen net als zij volgens de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid binnen Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij de meeste kinderziektes is er sprake van een virus. Omdat virussen zich in zwembaden makkelijker kunnen verspreiden hebben wij in een aantal gevallen aangepaste regels.

In het overzicht onderaan deze pagina, staan de meest voorkomende kinderziektes of aandoeningen die wij in de afgelopen jaren zijn tegengekomen bij Sneller Leren Zwemmen en hoe wij hier mee om gaan. Wanneer uw kind te maken heeft met een kinderziekte of aandoening die niet in dit rijtje voorkomt dan adviseren wij u even te overleggen met de zweminstructeur.

Wanneer uw kind tijdens de zwemles ziek wordt of om andere reden de zwemles niet kan voortzetten zoals bij voorbeeld een flinke val, dan zullen wij u telefonisch benaderen. Het is dan ook van groot belang dat wij de juiste telefoonnummers van de ouders hebben. Maar nog belangrijker dat u bereikbaar bent tijdens de zwemles.

HET CORONAVIRUS
Zolang er vanuit de Rijksoverheid en het RIVM maatregelen zijn met betrekking tot het coronavirus gelden er  vanzelfsprekend ook maatregelen binnen onze zwemlocaties. Hierover bent u, wanneer uw kind al zwemlessen bij ons volgt, van op de hoogte gebracht.
Nieuwe kinderen ontvangen deze regels nog voor de eerste zwemles.

Naast deze regels per locatie hanteren wij de volgende RIVM maatregelen:

Wanneer u of uw kind last heeft van één van de volgende (ook milde!) symptomen, mag u niet naar
de locatie komen:

  • Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Wanneer iemand binnen uw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of
    benauwdheidsklachten mag u niet komen totdat iedereen weer volledig hersteld is;
  • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden
    (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
  • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Schud geen handen;
  • Was regelmatig uw handen.