Veelgestelde vragen

 • Vanaf welke leeftijd mag mijn kind starten?

  Onze zwemcursussen zijn voor kinderen vanaf 4 jaar. Onze zwemlessen zijn zo opgebouwd dat speel- en leermomenten elkaar afwisselen zonder daarbij de eigenheid van het kind uit het oog te verliezen. Fysiek gezien houden kinderen vanaf 4 jaar dit goed vol omdat de arbeid-rustverhouding in balans is tijdens onze zwemlessen.

 • Is 1,5 uur zwemles niet te lang?

  Wij weten zeker van niet. Onze zwemlessen zijn zo opgebouwd dat speel- en leermomenten elkaar afwisselen. Fysiek gezien houden kinderen het makkelijk vol. Daarnaast hebben wij een aangename, afwisselende en uitdagende lesmethode wat er toe bijdraagt dat de motivatie en de concentratie hoog blijft bij de kinderen.

 • Mag ik kijken tijdens de zwemles?

  Wij hechten er veel waarde aan de ouders zoveel mogelijk te informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool en de zwemontwikkeling van hun kind. Toch hebben wij ervoor gekozen om de zwemlessen zonder bijzijn van ouders te geven. Bij aanwezigheid van ouders, zijn de kinderen sneller afgeleid wat ten koste gaat van de leerprestaties van uw kind. Gelukkig kunt u via de online zwemscore de vorderingen van uw kind goed volgen en mochten er bijzonderheden zijn zullen wij u daarover contacten. Bij het afzwemmen voor een diploma wordt u normaliter wel uitgenodigd. In verband met de coronamaatregelen is dit momenteel niet mogelijk. Zodra we hier weer mee gaan starten zullen we de ouders op de hoogte brengen.

 • Waar kan ik mijn kind afmelden voor een zwemles?

  U kunt uw kind afmelden voor de zwemles via het online volgsysteem (zwemscore). Hoe u dit doet, kunt u lezen op deze pagina.
  Wij willen u er op wijzen dat gemiste zwemlessen altijd voor eigen rekening zijn. Gemiste zwemlessen kunnen dus niet worden gerestitueerd of worden ingehaald. Meer hierover kunt u lezen in onze algemene voorwaarden.

 • Waarom wordt de deur van de locatie niet meer open gedaan als ik iets te laat ben?

  De reden is veiligheid. Op het moment dat de zwemles is begonnen, liggen er veel kinderen in het water. Wanneer onze instructeur de deur open moet gaan doen voor een ouder die te laat is, betekent dit dat de instructeur de kinderen uit zijn of haar groep alleen moet laten en de zwemzaal moet verlaten. Er is dan minder toezicht dan wettelijk is toegestaan. Daarnaast heeft de overgebleven instructeur ook zijn/haar eigen groep met kinderen waar hij/zij de verantwoording voor heeft. Bij ons staat veiligheid op nummer 1 en vinden het onverantwoordelijk om de kinderen met minder toezicht dan noodzakelijk achter te laten. Daarnaast betekent het ook dat op het moment dat wij de deur voor u open moeten doen, de andere kinderen op dat moment geen zwemles krijgen.

  Wij adviseren u daarom om op tijd van huis te vertrekken zodat u kind rustig kan starten met de zwemles. Wanneer u namelijk een les mist kan deze ook niet worden ingehaald en dat zou zonde zijn. U dient tien minuten voor aanvang van de zwemles aanwezig te zijn zodat alle kinderen en instructeurs tegelijk met de zwemles kunnen beginnen en er geen oponthoud en onveilige situaties ontstaan.

   

 • Kan mijn kind een gemiste zwemles inhalen?

  Bij onze zwemcursussen is het niet mogelijk om gemiste lessen in te halen. In onze algemene voorwaarden vindt u hier meer duidelijkheid over. Deze algemene voorwaarden vindt u via deze link.

 • Ik zie ook wel eens andere zwemdiploma’s dan jullie afgeven, wat is het verschil?

  Onze zwemschool leidt op tot de diploma’s van de IFSTA. (International Federation of Swimming Teachers Associations) welke in Nederland wordt afgegeven door de ENVOZ. Het gaat  om een internationale diplomalijn die ook in het buitenland wordt gebruikt. Momenteel zelfs in 23 landen.  Het diploma is dus ook  in deze 23 landen erkend en herkenbaar. Andere zwemscholen kunnen er voor gekozen hebben de nationale diplomalijn hanteren van de NRZ. De eisen van deze diplomalijn zijn vergelijkbaar met onze internationale  diplomalijn van de ENVOZ. De diploma’s zijn gelijkwaardig aan elkaar en allebei rechtsgeldig.

 • Waar wordt er diploma gezwommen?

  De kinderen zwemmen hun diploma in het zwembad waar ze les krijgen. Zij hoeven hiervoor dus niet naar een andere locatie.