Veelgestelde vragen

 • Mag mijn kind starten met 4 jaar?

  Als u kiest voor reguliere lessen dan kan dat. Daar starten we vanaf 4 jaar. Echter voor Sneller Leren Zwemmen cursus en de vakantiecursussen hanteren we een startleeftijd van 5 jaar. Wilt u toch eerder starten dan kan dat maar dan vervalt de diplomagarantie zoals deze bij de Sneller Leren Zwemmen Cursus en vakantiecursus van toepassing is. Heeft uw kind dan na betreffende cursus nog geen diploma behaald, dan moet u per maand bijbetalen. (zie onze algemene voorwaarden).

 • Is 1,5 uur zwemles niet te lang?

  Wij weten zeker van niet. Onze zwemlessen zijn zo opgebouwd dat speel- en leermomenten elkaar afwisselen. Fysiek gezien houden kinderen het makkelijk vol. Daarnaast hebben wij een aangename, afwisselende en uitdagende lesmethode wat er toe bijdraagt dat de motivatie en de concentratie hoog blijft bij de kinderen.

 • Mag ik kijken tijdens de zwemles?

  Wij hechten er veel waarde aan de ouders zoveel mogelijk te informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool en de zwemontwikkeling van hun kind. Toch hebben wij ervoor gekozen om de zwemlessen zonder bijzijn van ouders te geven. Bij aanwezigheid van ouders, zijn de kinderen sneller afgeleid wat ten koste gaat van de leerprestaties van uw kind. Gelukkig kunt u via de online zwemscore de vorderingen van uw kind goed volgen en mochten er bijzonderheden zijn zullen wij u daarover contacten. Bij het afzwemmen voor een diploma wordt u uiteraard wel uitgenodigd.

 • Wat houdt de testperiode in?

  De eerste zwemlessen van uw kind zijn een testperiode. Een testperiode duurt gemiddeld 5 lessen bij de Sneller Leren Zwemmen cursus en gemiddeld 3 lessen bij de vakantiecursus. We kijken bij tijdens de testperiode of er signalen zijn waardoor uw kind moeite zou kunnen hebben met de zwemlessen.  Het kan zijn dat een kind op motorisch of sociaal emotioneel vlak moeite heeft met het leren van de zwemslagen. Mocht blijken dat na een testperiode uw kind op dit gebied moeite heeft, dan zullen wij met u contact opnemen.  Uw kind blijft natuurlijk gewoon welkom en kan blijven deelnemen aan de zwemcursus maar komt dan niet aanmerking voor de diplomagarantie. Dit is niet van toepassing bij de reguliere zwemles omdat kinderen in dat geval in alle rust hun diploma kunnen halen. Bij de Sneller Leren Zwemmen cursus en de vakantiecursus is het tempo hoger.

 • Waar kan ik mijn kind afmelden voor een zwemles?

  U kunt uw kind afmelden voor de zwemles via het online volgsysteem (zwemscore). Hoe u dit doet, kunt u lezen op deze pagina.

 • Waarom wordt de deur van de locatie niet meer open gedaan als ik iets te laat ben?

  De reden is veiligheid. Op het moment dat de zwemles is begonnen, liggen er veel kinderen in het water. Wanneer onze instructeur de deur open moet gaan doen voor een ouder die te laat is, betekent dit dat de instructeur de kinderen uit zijn of haar groep alleen moet laten en de zwemzaal moet verlaten. Er is dan minder toezicht dan wettelijk is toegestaan. Daarnaast heeft de overgebleven instructeur ook zijn/haar eigen groep met kinderen waar hij/zij de verantwoording voor heeft. Bij ons staat veiligheid op nummer 1 en vinden het onverantwoordelijk om de kinderen met minder toezicht dan noodzakelijk achter te laten. Daarnaast betekent het ook dat op het moment dat wij de deur voor u open moeten doen, de andere kinderen op dat moment geen zwemles krijgen.

  Wij adviseren u daarom om op tijd van huis te vertrekken zodat u kind rustig kan starten met de zwemles. Wanneer u namelijk een les mist kan deze ook niet worden ingehaald en dat zou zonde zijn. U dient uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de zwemles aanwezig te zijn zodat alle kinderen en instructeurs tegelijk met de zwemles kunnen beginnen en er geen oponthoud en onveilige situaties ontstaan

   

 • Kan mijn kind een gemiste zwemles inhalen?

  Wanneer u uw kind wilt afmelden voor een Reguliere Zwemles, dan is elke eerste les per maand die verzuimd wordt voor eigen rekening.  Mocht uw kind meerdere lessen achter elkaar missen, waarbij sprake is van overmacht, dan kan in overleg met de instructeur een les worden ingehaald. Zie ook onze algemene voorwaarden.

  Voor Sneller Leren Zwemmen Cursus geldt ook dat wanneer uw kind meerdere lessen achter elkaar mist, waarbij er sprake is van overmacht, in overleg met de instructeur kan worden bekeken of een les kan worden ingehaald. Extra aandachtspunt hierbij is dat wanneer uw kind meer dan vier lessen mist, de diplomagarantie conform de Sneller Leren Zwemmen Cursus komt te vervallen. Zie hiervoor ook onze  algemene voorwaarden

 • Moet ik het lesgeld direct betalen bij aanmelding?

  Bij aanmelding van uw kind, ontvangt u een machtigingsformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons terug.  Als uw kind de uitnodiging ontvangt voor de eerste zwemles dan gaan wij het lesgeld incasseren. Dit is 4 weken voor de start van de zwemles. U hoeft dus geen aanbetaling te doen.

 • Ik zie ook wel eens andere zwemdiploma’s dan jullie afgeven, wat is het verschil?

  Onze zwemschool leidt op tot de diploma’s van de IFSTA. (International Federation of Swimming Teachers Associations) welke in Nederland wordt afgegeven door de ENVOZ. Het gaat  om een internationale diplomalijn die ook in het buitenland wordt gebruikt. Kinderen krijgen bij dit diploma een paspoort waarin elk behaald diploma wordt aangetekend. Het diploma is dus ook  in andere landen erkend en herkenbaar. Andere zwemscholen kunnen de nationale diplomalijn hanteren van de NRZ. De eisen van deze diplomalijn zijn vergelijkbaar met onze internationale  diplomalijn van de ENVOZ. De diploma’s zijn gelijkwaardig aan elkaar en allebei rechtsgeldig.

 • Waar wordt er diploma gezwommen?

  De kinderen zwemmen hun diploma in het zwembad waar ze les krijgen. Zij hoeven hiervoor dus niet naar een andere locatie.