Veiligheid tijdens de zwemlessen

Zwemschool Sneller Leren Zwemmen heeft de veiligheid altijd hoog in het vaandel staan. Binnen de zwemschool krijgen de zweminstructeurs niet alleen een vakinhoudelijke opleiding maar ook veiligheid gerelateerde cursussen en opleidingen aangeboden. Ook beheersen we veiligheidsrisico’s met toegespitste maatregelen. Met dit alles willen we de veiligheid tijdens de zwemles waarborgen en streven naar 0 ongelukken.

Om te kijken of de veiligheid mogelijk nog beter en naar een level hoger kan worden gebracht, heeft onze zwemschool de organisatie Sportiv Integrale Veiligheid  gevraagd een onderzoek uit te voeren. In antwoord hierop heeft een veiligheidskundige vanuit Sportiv in 2020 onderzoek gedaan naar de veiligheid tijdens de zwemlessen. Hierbij is vooral gekeken naar wat zijn onveilige situaties, maar nog belangrijker de vraag hoe kunnen we hierop anticiperen. Hiertoe is vervolgens het rapport “Veiligheidsrisico’s zwemlessen de baas” geschreven.

Het rapport maakt zichtbaar aan welke wettelijke (nieuwe) eisen er vanaf januari 2024 vanuit de omgevingswet voldaan moet worden. Ook is in kaart gebracht op welke wijze er momenteel bij Zwemschool Sneller Leren Zwemmen omgegaan wordt met veiligheidsrisico’s en welke eventueel extra maatregelen er genomen zouden kunnen worden om ongevallen met blijvend letsel, verdrinking en verdrinking met dodelijke afloop te voorkomen.

Hieruit voortvloeiend is er gezamenlijk en met input vanuit medewerkers een ‘veiligheids-risicoprotocol zwemles’ ontwikkeld. Veiligheidsrisico’s zijn daarbij omgezet in veiligheidsnormen die jaarlijks getoetst zullen worden door Sportiv. Daarnaast worden er voorafgaand, tijdens en na afloop van de zwemles door de zweminstructeurs een aantal zaken gecheckt en geregistreerd.

Conclusie vanuit Sportiv was dat Sneller Leren Zwemmen de veiligheid goed op orde had en dat deze met wat ‘puntjes op de i’ nu is geoptimaliseerd. Daar zijn wij als zwemschool natuurlijk heel blij mee.

Heeft u ook als organisatie binnen de zwembranche belangstelling in de dienstverlening op maat van Sportiv? Kijkt u dan eens op de site van Sportiv of mail naar info@sportiv.nu.