Over ons

Missie Zwemschool Sneller Leren Zwemmen

Zwemschool Sneller Leren Zwemmen staat voor het landelijk breed creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen zodat zij in staat zijn hun zwemvaardigheden optimaal te ontwikkelen binnen hun eigen niveau en mogelijkheden met als resultaat een internationaal erkend zwemdiploma. Binnen deze setting zal het kind met behulp van gekwalificeerd personeel de kans krijgen ervaringen op te doen waardoor naast de lichamelijke ontwikkeling er tevens aandacht zal zijn voor de cognitieve en de sociaal – emotionele ontwikkeling.

Visie Zwemschool Sneller Leren Zwemmen

De visie van Zwemschool Sneller Leren Zwemmen is gericht op de gebieden kind, ouders, personeel, organisatie en samenleving.

Kind

Het kind met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden staat centraal. Op een speelse en voor het kind plezierige wijze worden zwemvaardigheden aangeleerd zonder daarbij de eigenheid van het kind uit het oog te verliezen. Er wordt binnen de groep kinderen ingespeeld op de behoeftes van het kind als individu zodat het kind binnen de kaders van de zwemschool op zijn eigen niveau kan meedenken en ideeën kan aandragen.

Ouders

Het onderhouden van contacten met ouders is een essentieel onderdeel van de zwemschool Sneller Leren Zwemmen. Wij willen de ouders zoveel mogelijk informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool en de zwemontwikkeling van hun kind. Ouders zijn onze klant. Binnen de grenzen van de zwemschool willen wij tegemoet komen aan de wensen en ideeën van ouders en inspelen op hun vragen.

Personeel

Medewerkers van de zwemschool wordt de ruimte geboden ervaringen op te doen, zich te ontplooien en hun beroepscompetenties uit te breiden. De organisatie stelt onder andere nieuwe medewerkers in de gelegenheid een interne en zwemschool specifieke opleiding te volgen tot instructeur sneller leren zwemmen.

Organisatie

De zwemschool onderscheidt zich van andere organisaties door de mogelijkheid om de zwemcursus naast de reguliere vorm versneld aan te bieden zonder dat dit ten koste gaat van de (on)mogelijkheden van het kind. Het kind blijft centraal staan binnen onze organisatie. Daarnaast kent de zwemschool een eigen opleidingsinstituut. De zwemschool zal uiteindelijk landelijk exploiteren.

Samenleving

We streven naar gemêleerde zwemlocaties waarbij iedere cultuur en bevolkingsgroep tot zijn recht komt. Daarnaast hechten we belang aan het bevorderen van relaties binnen onze externe contacten en samenwerkingspartners.