Kan mijn kind een gemiste zwemles inhalen?

Wanneer u uw kind wilt afmelden voor een Reguliere Zwemles, dan is elke eerste les per maand die verzuimd wordt voor eigen rekening.  Mocht uw kind meerdere lessen achter elkaar missen, waarbij sprake is van overmacht, dan kan in overleg met de instructeur een les worden ingehaald. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Voor Sneller Leren Zwemmen Cursus geldt ook dat wanneer uw kind meerdere lessen achter elkaar mist, waarbij er sprake is van overmacht, in overleg met de instructeur kan worden bekeken of een les kan worden ingehaald. Extra aandachtspunt hierbij is dat wanneer uw kind meer dan vier lessen mist, de diplomagarantie conform de Sneller Leren Zwemmen Cursus komt te vervallen. Zie hiervoor ook onze  algemene voorwaarden