Mag ik kijken tijdens de zwemles?

Wij hechten er veel waarde aan de ouders zoveel mogelijk te informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool en de zwemontwikkeling van hun kind. Toch hebben wij ervoor gekozen om de zwemlessen zonder bijzijn van ouders te geven. Bij aanwezigheid van ouders, zijn de kinderen sneller afgeleid wat ten koste gaat van de leerprestaties van uw kind. Gelukkig kunt u via de online zwemscore de vorderingen van uw kind goed volgen en mochten er bijzonderheden zijn zullen wij u daarover contacten. Bij het afzwemmen voor een diploma wordt u wel uitgenodigd. Bij deze uitnodiging krijgt u gelijk meer informatie over het afzwemmen.