Mag ik kijken tijdens de zwemles?

Wij hechten er veel waarde aan de ouders zoveel mogelijk te informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool en de zwemontwikkeling van hun kind. Toch hebben wij ervoor gekozen om de zwemlessen zonder bijzijn van ouders te geven. Bij aanwezigheid van ouders, zijn de kinderen sneller afgeleid wat ten koste gaat van de leerprestaties van uw kind. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor de kinderen erg leuk is om de geleerde zwemslagen te laten zien aan papa of mama. Ook u als ouder wil vast wel zien hoever uw kind inmiddels gevorderd is met de zwemlessen. Om die reden hebben wij een geplande kijkles voor ouders. U mag dan op deze datum het laatste kwartier van de zwemles komen kijken naar uw kind. Bij de locatiegegevens op deze site kunt u terugvinden wanneer deze kijklessen gegeven worden.