Mag mijn kind starten met 4 jaar?

Als u kiest voor reguliere lessen dan kan dat. Daar starten we vanaf 4 jaar. Echter voor Sneller Leren Zwemmen cursus en de vakantiecursussen hanteren we een startleeftijd van 5 jaar. Wilt u toch eerder starten dan kan dat maar dan vervalt de diplomagarantie zoals deze bij de Sneller Leren Zwemmen Cursus en vakantiecursus van toepassing is. Heeft uw kind dan na betreffende cursus nog geen diploma behaald, dan moet u per maand bijbetalen. (zie onze algemene voorwaarden).