Waar wordt er diploma gezwommen?

De kinderen zwemmen hun diploma in het zwembad waar ze les krijgen. Zij hoeven hiervoor dus niet naar een andere locatie.