Hoe zwemveilig zijn de kinderen?

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid (NPZ) heeft als ambitie de zwemveiligheid in Nederland te vergroten. Naar aanleiding van dit plan monitort het Mulier Instituut verschillende thema’s om meer informatie te verkrijgen over het zwemonderwijs in Nederland.

In 2022 hebben zij onderzoek gedaan naar onder meer de zwemvaardigheden en zwemveiligheid van kinderen. 74 procent van de zwemlesaanbieders geven aan dat kinderen na de zwemles te weinig zwemmen, waardoor de zwemveiligheid achteruitgaat. Daarnaast wordt na het behalen van het A-diploma en eventueel B- diploma, regelmatig al gestopt met het vervolg van zwemlessen. Er wordt niet vaak gekozen voor ook nog het C-diploma.

Vergeleken met een aantal jaren geleden komen er steeds meer nieuwe activiteiten die in buitenwater plaatsvinden. Denk aan bijvoorbeeld suppen. Met alleen een A- of B- diploma zijn de zwemvaardigheden hiervoor ontoereikend.

Om een duidelijk beeld te geven:

  • Met het A-diploma heeft uw kind alleen de zwemvaardigheden om te zwemmen in een zwembad zonder speeltoestellen.
  • Met een B-diploma kan uw kind naar het zwembad met bijvoorbeeld glijbanen of een golfslagbad.
  • Met een C diploma beheerst uw kind voldoende zwemvaardigheden om ook in open water zonder stroming te zwemmen maar nog niet in de zee.

Het eerder genoemde onderzoek van het Mulier instituut geeft dus aan dat minder kinderen een volledig zwemtraject afronden en dat kinderen minder zwemmen na de zwemles. Met het volledige traject wordt voldaan aan de Nationale Norm Zwemveiligheid en regelmatig zwemmen is van belang om de vaardigheid te behouden.

Omdat dit alles vaak niet bekend is bij ouders wilden we dit graag onder de aandacht brengen. Zeker met de zomer in aantocht waar we hopelijk met mooi weer veel in het water zijn is het goed om te weten of uw kind wel zwemveilig genoeg is voor bepaalde activiteiten.